Helse og helseoppfølging

Begrepet helse bruker vi ofte uten at vi tenker så mye over hva vi legger i det. God helse medfører velvære, gode relasjoner og deltakelse i aktiviteter. God helse er en ressurs som gir motstandskraft og styrke.

Helsa vår er avhengig av arv og det miljøet vi vokser opp i. Helse henger sammen med sykdommer og skader vi er født med, og sykdommer og skader vi får gjennom livet. Helse henger også sammen med hvordan hver enkelt opplever at en har det. Dette gjelder både fysisk og psykisk helse.

 

Hva betyr god helse for deg?