Mitt livs ABC

Dette heftet er utarbeidet av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet.

De fire personene som beskrives er eksempler laget på bakgrunn av mennesker vi har møtt i arbeid med personer med utviklingshemming og er følgelig ikke «virkelige» personer. Historiene som fortelles har ingen sammenheng med personene på illustrasjonsfotoene.

Takk til elever og ansatte ved Asdl skole ressurssenteret, Arendal kommune, og beboere, arbeidstakere og ansatte ved virksomheter i Stokke kommune, som har stilt opp som modeller for illustrasjonsfoto. Tekstene har ingen sammenheng med personene på illustrasjonsfotoene.

Opphavsrett

© Forlaget Aldring og Helse/Helsedirektoratet, 2017, 2. utgave
1. utgave 2016 (ISBN 978-82-8061-262-5 (digital versjon))
2. utgave 2017 (ISBN 978-82-8061-355-4 (digital versjon)​)
Illustrasjonsfoto: Sigmund Woie Aarhaug (hvis ikke annet er oppgitt)
Design, Layout: Ny Media AS
Tegninger: Klipp og lim AS, Frank Furseth

 

DETTE MÅ JEG KUNNE

gode tjenester til personer med utviklingshemming

Å yte tjenester til personer med utviklingshemming er en meningsfylt og viktig oppgave. Som tjenesteyter får du mulighet til å arbeide med mennesker i ulike livssituasjoner, i ulik alder og på ulike arenaer. Du vil møte personer med utviklingshemming i deres hjem, i barnehage, på skole, på jobb, på dagtilbud, i fritidsaktiviteter eller i avlastningstilbud.

Som en del av prosjektet «Mitt livs ABC» har Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utvikle et opplæringshefte tiltenkt nyansatte, sommervikarer, helgevikarer og støttekontakter.

«Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming» gir et minimum av faglig kunnskap for tjenesteytere.

Del 1 Hva er utviklingshemming?
Del 2 Rammeverk for helse- og omsorgstjenester i kommunen
Del 3 Forutsetninger for gode tjenester
Del 4 God helse for personer med utviklingshemming

Fagstoffet belyses med praktiske eksempler der vi følger fire personer med utviklingshemming: Salima på 10 år, Kristian på 27 år, Bård på 47 år og Kari på 60 år. Det er også spørsmål til egen refleksjon gjennom heftet.

På slutten av hver del er det en Quiz der leseren kan teste kunnskapene sine.

Forfattere

Lise Øverland. Psykiatrisk sykepleier med master i klinisk helsearbeid. Utdanning i veiledningspedagogikk og ledelse. Praksis fra tjenester til personer med utviklingshemming og til personer med døvblindhet, fra hjemmetjeneste, sykehjem, sykehus, alderspsykiatri og som prosjektmedarbeider i «Demensomsorgens ABC». Arbeider nå som prosjektleder for «Mitt livs ABC» ved Aldring og helse.

Liv Paulsen. Spesialpedagog. Mange års erfaring som kontaktlærer, teamleder, inspektør og rektor. Arbeider som spesialpedagog og veileder i Arendal kommune. Tilknyttet prosjektet Mitt livs ABC ved Aldring og helse fra 2014.