Introduksjon

Et nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming.

Målet med prosjektet "Mitt livs ABC" er å bidra til bedre livskvalitet, bedre tjenester og bedre rettssikkerhet for personer med utviklingshemming gjennom bevisstgjøring, bedre faglig skjønn og bedre praksis hos tjenesteytere. Personer med utviklingshemming skal bli møtt med forståelse og respekt og få nødvendig hjelp og oppfølgning.

Prosjektet består av heftet «Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming» og to ABC-permer. De to ABC-permene inngår i ABC-opplæringen. Start med perm 1, så kan du eventuelt fortsette med fordypningspermen, perm 2.

ABC-opplæringen

Tre bærende elementer i ABC-opplæringen:

  • Fagstoff tilgjengelig på papir, på nett og som lydfiler
  • ABC-gruppesamlinger
  • Seminarer

For mer informasjon se:

→ Informasjon til ledere

→ Informasjon til deltakere

→ Informasjon til samarbeidspartnere

Les mer om "ABC-opplæring i kommunene 2016–2020"

Opplæringsmateriell

Opplæring vikarer
ABC-opplæring
Dette må jeg kunne

Heftet med basiskunnskap er tiltenkt personer som jobber med barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming. Det er tilpasset ansatte uten helse-, sosialfaglig eller pedagogisk utdannelse og kan benyttes i opplæring av nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold.

Klikk på bildet av "Dette må jeg kunne" for å komme til oversikt over delene av heftet.

Mitt livs ABC - Perm 1

Permen består av ti hefter med sentrale temaer om utviklingshemming og forhold av betydning for å sikre gode tjenester og levekår til personer med utviklingshemming. Til hvert hefte vil det være et filmklipp som introduksjon til refleksjonsoppgaver i ABC-gruppa. 

Klikk på bildet av permen for å komme til oversikt over heftene​.

Mitt livs ABC - Perm 2

Også denne permen består av ti hefter med sentrale temaer om utviklingshemming og forhold av betydning for å sikre gode tjenester og levekår til personer med utviklingshemming. Innholdet er en videre påbygging av fagstoffet som ble presentert i perm 1. Til hvert hefte vil det være et filmklipp som introduksjon til refleksjonsoppgaver i ABC-gruppa.

​Klikk på bildet av permen for å komme til oversikt over heftene.